Nejlepší zdroje inspirace pro umělce

Všichni jsme nepochybně čelili situaci, kdy jsme se doslova modlili, abychom získali nějakou inspiraci. Ať už na dárek, co vařit, o čem psát. A i když to pro nás bylo nepochybně důležité, objektivně se jednalo o všední banalitu. Pokud bychom ale byli malíři, výtvarníci, skladatelé, to už by byl dostatek inspirace zcela zásadní. Kam si tito umělci chodí pro nápady, co je inspiruje?

Svět kolem nás

I ve světě umělců se můžeme setkat s názorem, že něco, jako je „inspirace“ vlastně neexistuje. Není nic, co by nás jen tak osvítilo a přišlo samo třeba k malíři. Naopak je to tvrdá dřina a nápad je něco, za čím musíme jít a systematicky na něm pracovat. V uměleckém světě to bude jistě individuální a každý umělec k tomu řekne něco jiného.

V každém případě je zcela nepochybně největší inspirací svět kolem nás, život, jaký prožíváme, doba, ve které žijeme. Ať už se podíváme na obrazy, hudbu nebo knihu z dob minulých, vždy se v nich odrážel svět, jaký byl tenkrát. Největší inspiraci dodnes najdeme v lidech. Ať už v těch, kteří se kolem jen mihli nebo těch, kteří daného umělce inspirovali v celém díle a provázeli ho světem umění. Na obrazech z 18., 19. nebo 20. století se setkáme s malbou autoritativního otce nebo pečující matky. Stejně jako vyobrazení práce na poli nebo krásné krajiny. Jednodušší, klidnější svět a jeho tempo se prolínalo v jednoduchosti stylů, knihy byli často navázané na místní reálie nebo mocenské vztahy. Častým inspiračním zdrojem byla i příroda nebo architektura.

Moderní mozaika

I v současné době zůstávají pro umělce inspirační zdroje podobné – svět kolem nás jako mozaika lidí, přírody, architektury… Rozhodně se zde však více odráží zrychlený rytmus života, v dnešní době zejména ruch velkoměst, takřka dokonalé možnosti techniky, vynálezy a podobně. Ve 20. století se na scéně objevilo mnoho dalších impulsů a směrů, které čerpali ze stále rozmanitějšího světa. Například drogy v 60. letech jako inspirační zdroj. LSD, díky kterému chtěli umělci najít zcela nové perspektivy a pohledy. Tyto experimenty se pak projevily zejména v hudbě, ale i ve výtvarnictví (grafity) nebo později v počítačové grafice. V dnešní době čerpá např. moderní hudba v daleko rozsáhlejších zvucích, ruchu kolem nás a zejména pak technických možnostech, díky kterým dokáže hudbu absolutně proměnit. Dnešní svět si už jen s klasickou hudbou nedokážeme představit. Technické možnosti a reálný pokrok lidstva v objevování nových věcí pak inspiruje i literární a filmovou tvorbu, která otevírá dveře do světa sci-fi a otevírá obrovský prostor pro fantazii.

Umělecké fotografii, malířům, všem, kdo těží ze zrakových vjemů, nabízí dnešní svět přehlídku stylů oblečení, vzhledů a životních stylů. Všechny tyto nové a zajímavé prvky jsou inspirací i např. módním návrhářům, kteří tuto různorodost přenesou na látky a střihy.

Důležitým zdrojem jsou také celospolečenská témata, která inspirují zejména alternativní umělce nebo dodávají impuls k vytváření nových uměleckých platforem. Konkrétně jsou to pak nejrůznější manifesty, happeningy a především protesty, které v lidech budí touhu projevit se.

Inspirace bude vždy tak trochu věda v kombinaci s všední lehkostí, která může přijít kdykoliv a kdekoliv.

About the Author: admin